top of page

RETURN OF INVESTMENT - ROI

Att investera i en intraoral avtrycksscanner ger många fördelar.

Det finns värden som kan mätas i tid (hårda värden) och som ger en tydlig bild på besparing i antal kronor och ören.

 

Det finns så kallade mjuka värden som inte kan mätas direkt i pengar såsom bland annat patientkomfort.

Hårda värden

Vi på Logident har beräknat på antal led som beställs per månad och som ger besparing i tidsspillan i form av mindre tid i cementeringsfasen samt helt klart bevisat ger mycket mindre omgörningar, inslipningar mm. Häri finns även kostnad för mindre inköp av avtrycksmaterial.

Antal led per månad:


10 st. led = Besparing 13 400: - per månad med en ROI för inköp av P2 Laptop version på 13 månader

 

15 st.  led = Besparing 20 100: - per månad med en ROI för inköp av P2 Laptop version på 9 månader

 

20 st.  led = Besparing 26 800: - per månad med en ROI för inköp av P2 Laptop version på 7 månader

Laptop with Panda P2-scanner.png

Om vi adderar möjligheten att finna en mer ekonomisk partner för hel-keramisk protetik kommer besparingen ge ytterligare 50 – 60%. Detta utan minskad service eller kvalitet.

Vi har här tagit fakta från följande parametrar

 

    •    Tidsvinst vid avtryck

    •    Tidsvinst vid cementering

    •    Materialkostnad, avtrycksmaterial

    •    Färre antal omgörningar

bottom of page